# نت_تصنیف_انتظار_(_شب_به_گلستان_تنها_منتظرت_بودم)

نت تصنیف انتظار ( شب به گلستان تنها منتظرت بودم)

بودم همه شب دیده به ره تا به سحرگاه                                        ناگه چو پری خنده زنان آمدی از راه غمها به سرآمد                    ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 650 بازدید