# اجرای_کتاب_کاروان_صبا_توسط_مسعود_شعاری_و_محمد_محسن

اجرای کتاب کاروان صبا توسط مسعود شعاری و محمد محسن زاده

بخش اول                                      بخش دوم چهار مضراب (بیات ترک)                                           چهار مضراب (چهارگاه) دوضربی(بیات ترک)                                                 چهارمضراب منصوری(چهارگاه) چهار مضراب (بیات ترک)                                                 بخش سوم رقص چوبی(افشاری)                                                   ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 374 بازدید