اگر می گویی خواندنم خارج از نت است ، محبوبم به احساسم لطمه می زنی

 

 

         

 

اگر می گویی خواندنم خارج از نت است ، محبوبم

به احساسم لطمه می زنی ، نمی بینی عزیزم

ای کاش گوش هایی مانند تو داشتم

و صدایی که همه احساسم را

در بر داشت

صدایی خداداده

اصرار داری ، موسیقی من بر خلاف قوانین پیش می رود

بله ، اما قوانین هرگز برای بیماران نادان عشق نبودند

این ترانه را برای تو نوشتم

اما اهمیت نمی دهی

اه ، این ترانه ای ناساز است

اما قلب من در ان است

اگر می توانستی قطعی ای را بنوازی ، درک می کردی

که حتی اگر خارج از نت می خوانم اما قلبی نجیب دارم

عکست را با دوربین مورد اطمینانم گرفتم

و حالا همه ان چه ظاهر کرده ام ، درهم است

شاید بیهوده امیدوارم که تو سست شوی ، اه عزیزم

و این قوانین سخت را فراموش کنی که رویاهایم را

از زندگی ، عشق و موسیقی برای ان که می فهمد ، تحلیل می برد

حتی اگرچه ممکن است خارج از نت باشم ، زمانی که سعی می کنم بگویم

چقدر دوستت دارم

تنها نکته مهم ، پیامی ست که برایت دارم

عزیز یگانه من ، دوستت دارم !

                                                    جرج مایکل

/ 0 نظر / 8 بازدید