گل صد برگ

                                 

 

 

 

                   ای عبید این گل صد برگ بر اطراف چمن

          هیچ دانی که سحر گاه  چرا  می خندد

          با وجود گره غنچه ی و تنگی  دل  او

          حکمتی هست نه از باد  هوا  می خندد

          چون  ثبات  فلک و کار جهان می بیند

          به بقای خود و  بر غفلت ما می خندد

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید