محبت

 

                    

 

نمی دانی... 

 

 چه می دانی که انسان بودن و ماندنچه دشواراست 

 

 

چه رنجی می کشد ان کس که انسان است 

 

در این دنیای بی سامانکه ادمها عصا از کور می دزدند 

 

 

من خوش باور ساده محبت جستجو کردم. 

                                        

 

/ 0 نظر / 16 بازدید