نت تنهایی من گمشده است

           

 

نت تنهایی منگمشده است 

          زیر انگشتانت

کاش می شد که به من می گفتی 

که چگونه نفسی تازه کند 

         نت تنهایی من

در هوای غم موسیقی احساس دلت 

         در شب خاطره انگیز و ترک خورده غمگین غزل

                          کاش می شد که به من می گفتی ...

/ 1 نظر / 8 بازدید
تنها

خیلی سخته روزی بفهمی شریک زندگیت که عاشقش بودی تورواصلادوست نداشته من همیشه تنهابودم