انقدر گرم زندگی شده ایم که گاه یادمان می رود برایش دلتنگ شویم

 

سلام دوستان
انقدر گرم زندگی شده ایم که گاه یادمان می رود برایش دلتنگ شویم

.........
هنوز هم هستند آدمهایی که صبح ها به یادش و به نامش بر می خیزند و شبها به یادش و به نامش می آرامند
و هستند آدمهایی که شبهایشان تنها برای اوست
تنها برای خود او
چشم بر هم نمی گذارند تا نکند غفلت کرده باشند

...................................................................

/ 0 نظر / 19 بازدید