یاران را چه شد؟

 

                     

 

یاری اندر کس نمی​بینیم یاران را چه شد

                                دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد

کس نمی​گوید که یاری داشت حق دوستی

                             حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد

                                                

                                                    حافظ

/ 1 نظر / 15 بازدید
مرضیه

سالها دل طلب جا جم از ما مي كرد آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد