آینه ای روبرویم خواهم گذاشت

                        

 

آینه ای روبرویم خواهم گذاشت
تا چهره ام را خوب نگاه کنم.
می خواهم خودم باشم
خود خودم.
اگر دنیا بگذارد
که واقعیت را
بپذیرم...

/ 0 نظر / 21 بازدید