نت موسیقی

نت های تارو سه تار

   بهار دلنشین                                           دریافت نت

   هزار دستان                                       دریافت نت 

  افسرده دل                      دریافت نت

  عاشق ساز                       دریافت نت

  اگر مستم                       دریافت نت

  آرزوها                         دریافت نت

  آشفته حالی                     دریافت نت

  آتش دل                         دریافت نت

  باتورفتم                       دریافت نت

  آستریاس                         دریافت نت

  بهاران                          دریافت نت

  بهاردلکش                        دریافت نت

  به شب وصلت                     دریافت نت

  به اصفهان رو                   دریافت نت

  بلبل نالان                      دریافت نت

  چنگ رودکی                      دریافت نت

  چشم مست                        دریافت نت

  دیدار                          دریافت نت

 دخترک ژولیده                     دریافت نت

 اتود دشتی                       دریافت نت

 ای عاشقان                       دریافت نت

ای دیار خوب من                   دریافت نت

 فراق                            دریافت نت

 گریه                            دریافت نت

 قاصدک                           دریافت نت

 غم عشق                          دریافت نت

 قرارگاه(ماهور)                  دریافت نت

 گل سنگم                         دریافت نت

اندک اندک                        دریافت نت

 گل گندم                         دریافت نت

 گل گلدون من                     دریافت نت

 گل پامچال                       دریافت نت

 گل من کجایی                     دریافت نت

 جان مریم                        دریافت نت

 جدایی                           دریافت نت

/ 0 نظر / 21 بازدید