یعنی عشق به توان اخلاص

                          

                  این کودک یعنی تمام عرفان نهان در ماههای عبادت

یعنی عشق به توان اخلاص

یعنی خدایی شدن با تمام وجود

یعنی نگاه به بلندای هستی بی غرض....

/ 0 نظر / 11 بازدید