موسیقی سنتی وشعر ایرانی

رمز شیرینی این قصه کجاست؟
نویسنده : عاشق - ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٢۳

 

 

          

 

                         

                           آه !

                      باز این دل سرگشته من

                      یاد آن قصه شیرین افتاد:

                  بیستون بود و تمنای دو دوست.

                  آزمون بود و تماشای دو عشق.

                       در زمانی که چو کبک ،

                       خنده می زد " شیرین" ،

                        تیشه می زد "فرهاد"!

              نه توان گفت به جانبازی فرهاد : افسوس،

                           


       

 

                         

                       آه !

                      باز این دل سرگشته من

                     یاد آن قصه شیرین افتاد:

                  بیستون بود و تمنای دو دوست.

                 آزمون بود و تماشای دو عشق.

                    در زمانی که چو کبک ،

                    خنده می زد " شیرین" ،

                     تیشه می زد "فرهاد"!

          نه توان گفت به جانبازی فرهاد : افسوس،

            نه توان کرد ز بیدردی "شیرین" فریاد .

         کار "شیرین" به جهان شور برانگیختن است!

                  عشق در جان کسی ریختن است!

                  کار فرهاد برآوردن میل دل دوست

                  خواه با شاه درافتادن و گستاخ شدن

                     خواه با کوه در آویختن است

 

                     رمز شیرینی این قصه کجاست؟

                             که نه تنها شیرین ،

                             بی نهایت زیباست :

            آن که آموخت به ما درس محبت می خواست :

                     جان چراغان کنی از عشق کسی

                          به امیدش ببری رنج بسی .

                          تب و تابی بودت هر نفسی .

 

                           به وصالی برسی یا نرسی!


comment نظرات ()